Sydafrika 2000

SYDAFRIKA, Johannesburg, Nelsbruit, Huidspruit, Pretoria, Kapstaden (Robben Island, Simonstown, Goda Hoppsudden)
med Konstitutionsutskottet 24/2-5/3 2000

ANALOGA BILDER