Motala ström genom Norrköping (strömstaren och den vita gräsanden)...

vid ett besök vintern 2011...