Istanbul 1996

TURKIET, Istanbul
FN-konferensen "Habitat II" 31/5-16/6 1996
tillsammans med svenska Boplatsdelegationen. 

ANALOGA BILDER