Dagens 2017-06-29: (Se Visor - vistexter från 70-talet)