"MILITÄRFÖRBUD"

(Texten finns i 80-talets vistexter)